Фондация Биоразнообразие помага на учители и родители по екологични теми

14.04.2022 | Новини

Българска фондация Биоразнообразие (БФБ) организира онлайн събитие в помощ на родители и учители, които искат да стимулират интереса на децата към заобикалящата ги природа и ученето.

Популярните и все по-актуални теми за опазването на природата и рециклирането, влиянието на климатичните промени и замърсяването върху всички аспекти от здравето на хората и техния живот са част от модерния начин на живот и изправят следващите поколения пред сериозни предизвикателства. Но знаят ли родителите и учителите как да подготвят подрастващите за тези предизвикателства, за това по-различно бъдеще? Как да им помогнат да станат част от решението? А знаят ли те самите как да подходят, да разкажат повече и да им предадат важни знания?

За да предложи отговори на тези въпроси по достъпен, интересен и разбираем за подрастващите начин, БФБ организира онлайн събитието “За какво са ни тези комари? Как да учим докато изследваме света около нас.” (https://fb.me/e/1mZ7o00VO), което ще се проведе на 14 април 2022 г. от 18:00 ч. То е подходящо за всички родители и учители, които искат да повдигнат пред подрастващите (8 – 13 г.) най-важните екологични теми на съвремието ни.

Темите, които ще бъдат засегнати по време на събитието са свързани с опазване на биоразнообразието, рециклиране, разхищение на храна, климатични промени, замърсяване с пластмаса, зелено предприемачество.

Участниците ще получат полезна информация за възможностите, които проектът предлага и как да използват неговите ресурси (образователни материали, визуалните информационни кампании, интерактивните тестове и състезания). Организаторите ще разкажат повече и за вече отворените за регистрация обучения за учители (https://forms.gle/KpN653ZZ3X1sZ2kv9).