Дарителска сметка в подкрепа на Украйна – междинен отчет

27.04.2022 | Новини

От началото на войната в Украйна множество компании и индивидуални дарители се обърнаха към БДФ с въпрос кои са гражданските организации и доброволчески инициативи, които към момента оказват подкрепа на търсещи закрила в България украински граждани.

На базата на изградени отношения и предходни успешни партньорства в кризисни ситуации и в отговор на хуманитарната криза на 14 март 2022 г. БДФ откри сметка за набиране на дарения в помощ на украинските граждани, бягащи от войната в Украйна. Набраната сума до 27 март 2022 г. е 47 954,96 лева, предоставени от 162 дарители (от тях 158 са физически лица, 4 – юридически).

Изразходваните средства към 27 април 2022 г. са 9 603,60 лв., нуждата от които е заявена от координнаторите на Центъра за подкрепа в Спортния дворец във Варна.
През м. април са наети 5 души за координационни и логистични задачи в директната работа с украинските граждани към Центъра, с което се цели разширяване на неговия капацитет предвид увеличаващия се брой украйнски бежанци, пристигащи в града.

Междинния отчет за разходваните към 27 април средства можете да прочетете ТУК.