Центрове “BLUE DOT” в помощ на бежанците от Украйна

18.05.2022 | Новини

Център за подкрепа на бежанци от Украйна „Blue Dot“ беше открит в София от Уницеф България в партньорство с Върховният комисариат на ООН за бежанците в България, в партньорство с Българския Червен кръст (БЧК), Българския хелзинкски комитет (БХК), Съвета на жените бежанки в България (СЖББ) и с представители на общността на бежанците.

Центърът е създаден по образец на такива пространства в Полша, Румъния и Молдова. Той ще предоставя информация, правни съвети, психосоциална подкрепа, идентифициране и насочване към услуги за деца, жени, семейства, и други групи, изложени на специфичен повишен риск, докато бягат от конфликта в Украйна.

Повече от 100 000 са украинските бежанци на територията на България до момента. Държавата мобилизира ресурси и активно работи за изграждане на адекватни механизми за подкрепа и закрила, огромна вълна на съпричастност и доброволчество достигат до нуждаещите се, а гражданският сектор осигури инфраструктурата, необходима за управление и насочване на дарителските усилия и оказване на професионална помощ. В синхрон с тези многобройни механизми, центровете “Blue Dot” ще функционират на локации, където професионалисти от БЧК, СЖББ, БХК и други НПО предоставят подкрепа.

Агенциите на ООН планират да отворят такива центрове също и на граничния пункт в Русе, както и във Варна и Бургас в следващите седмици. Повече за инициативата можете да прочетете ТУК.