Благотворителност по време на война: анализ на украинската фондация „Загорий“

22.07.2022 | Новини

Фондация „Загорий“ публикува анализа „Благотворителност по време на война“, който представя качествено проучване на неправителствения и дарителския сектор в Украйна след началото на руската инвазия.

Проучването бе публикувано на страницата на Philea – европейската мрежа на дарителските организации, член на която е Български дарителски форум.

Целта на проучването е да идентифицира основните промени, които се случиха след 24 февруари, но също така да допринесе за ефективното развитие и подкрепа на дейностите в полза на пострадалите от войната в Украйна и на милионите бежанци, напуснали страната.

В анализа се казва, че руската инвазия в Украйна се е отразила значително върху всички аспекти на живота в страната. Дарителските и гражданските организации не са изключение и са били сред първите, които са успели много бързо да се мобилизират и да адаптират дейността си към предизвикателствата на военното време. Сред ново-възникналите трудности са затруднената логистика и доставки, липсата на персонал поради евакуацията и мобилизацията, невъзможността да се продължат някои от досегашните проекти и дейности поради генерална промяна в приоритетите. Проучването отчита че са били създадени много нови доброволчески, базирани в общността формирования. Също така се наблюдава безпрецедентен ръст в размера на даренията и подкрепата за гражданския сектор в Украйна от различни краища на света.

По-опитните организации бързо са трансформирали дейността си и са включили нови активности, продиктувани от новите нужди на пострадалите и разрастващата се национална криза. Например организации, които са работили основно с HIV-позитивни хора или за правата на жените, сега разширяват значително обсега на дейността си и своите бенефициенти и използват опита и инфраструктурата си, за да помогнат и на нови целеви групи – хора с увреждания, самотни възрастни хора, многодетни семейства. Друга организация от Киев, която пък е подкрепяла бездомни животни, сега продължава да работи с тях, но също така спасява и евакуира животни от горещи точки на конфликти, а нуждите от намиране на подслон и храна за животни, за които няма кой да се грижи, са нараснали значително.

Почти всички от интервюираните организации, участвали в проучването, съобщават, че са започнали да събират и предоставят хуманитарна помощ. Част от тях са се превърнали в центрове за хуманитарна помощ в своите общности. Значителен брой обикновени граждани без никакъв опит са се включили като доброволци в различни граждански инициативи – от това да помагат в транспортирането, разтоварването и разпределянето на хуманитарна помощ, до това да се занимават с набиране на средства и комуникация и отчети към донорите. Това обаче не може да продължи до безкрайност, тъй като доброволците започват да се сблъскват с преумора и прегаряне, показва проучването.

Можете да се запознаете с пълния текст на анализа и качественото проучване на английски език на сайта на Фондация „Загорий“.

Автор на снимката, photo copyright: Valerio Muscella