БФЖ стартира програма за чист въздух

25.01.2022 | Актуално, Новини

Български фонд за жените стартира програма „Глътка свеж въздух“. Програмата цели да повиши гражданската активност и да мобилизира общности, засегнати от мръсния въздух, както и да повиши информираността за последиците от него върху здравето.

Програмата е насочена към активистки, неформални колективи и граждански организации, които имат интерес или работят в сферата на климатичните промени и околната среда. Тя ще се проведе в два етапа. В първия етап участниците ще участват в четиридневно обучение и ще научат повече за въздействието на въздуха върху здравето, икономиката и климата, за законодателството и възможностите за застъпничество и добрите международни практики в тази посока. Във втория етап участниците ще имат възможност да кандидатстват за финансиране на проекти за повишаване на обществената информираност по проблема с мръсния въздух и последиците от него, за участие в местни и национални инициативи, свързани с качеството на въздуха.

Предимство при кандидатстването ще имат:

– жени кандидатки (особено жени майки, принадлежащи към уязвими групи, от селски райони);
– кандидати с идеи за иновативни кампании и послания, фокусирани върху здравето на децата и върху правата на майките в борбата със замърсяването на въздуха;
– екологични сдружения и организации, които се фокусират върху интерсекцията права на жени и деца и качество на въздуха;
– представители от населени места с лошо качество на въздуха, където информираността остава ниска (Стара Загора, Враца, Девня, Ловеч, Видин, Велико Търново, Пловдив, Шумен, Перник и др.);
– организации / колективи, които са ръководени от жени.

Срокът за кандидатстване е 2 февруари 2022 г.

Програмата „Глътка чист въздух“ се осъществява с финансовата подкрепа на Clean Air Fund.