BCause и BG4UA обявяват конкурс „НОВО НАЧАЛО“

08.04.2022 | Актуално, Новини

Фондация BCause и инициативата BG4UA* обявяват конкурс НОВО НАЧАЛО за финансиране на проекти с фокус детска грижа и образователни дейности за деца от Украйна. Отворената покана е с краен срок 4 май 2022 г.

Допустими кандидати в конкурса са:

– Организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) в обществена полза;
– Читалища;
– Общински детски комплекси.

Видовете дейности, за чието обезпечаване могат да кандидатстват организациите, са:

– Целодневна, полудневна и почасова грижа за деца от Украйна;
– Образователни и социализиращи дейности за деца от различни възрасти;
– Социална, психологична и друга подкрепа за деца и семейства;
– Обучения като курсове по български език като предпоставка за включване във формалното образование;
– Културни и други интеграционни дейности.

Повече информация за срокове и необходимите документи вижте ТУК.

* BG4UA “България за Украйна” e инициатива на български предприемачи, представители на технологичната общност и приятели на Украйна в подкрепа на украинците, бягащи от ужаса на войната.