Американска фондация за България обявява конкурс за инструменталисти

08.02.2022 | Актуално, Новини

Американска фондация за България учреди стипендия за музикант –  инструменталист на името на проф. Павлина Доковска. Стипендията е в размер на 5 000 щатски долара и за нея могат да кандидатстват българи инструменталисти, независимо къде пребивават в момента.

До 28 февруари 2022 г. кандидатите следва да изпратят своите документи на gro.a1721559856iragl1721559856ubfa@1721559856eciff1721559856o1721559856. Те ще бъдат разделени в две възрастови групи: група А – от 14 до 19 години, група Б – от 20 до 28 години. Необходимите документи са:

– Писмо за кандидатстване, свободен текст;
– Видео запис минимум 15 минути включващ две произведения с различен характер /за група А/ или минимум 30 минути, включващ три произведения с различен характер /за група Б/. Записът се изпраща на адрес gro.a1721559856iragl1721559856ubfa@1721559856eciff1721559856o1721559856;
– Видеозаписът следва да бъде качен в платформата youtube.
– В най-горното поле следва да бъде изписано името на кандидата на латински и кирилица;
– В сектора description кандидатите изписват отново своето име на латински и кирилица, както и пълната програма, представена във видеото както следва:
– Име на автора – Име на творбата – времетраене\
– Копие от документ за самоличност със снимка и дата на раждане
– Творческа биография
– Актуална творческа фотография
– Две препоръки
– Цели и желания, които би реализирал
– Сканирани дипломи и грамоти, получени през последните две години.

Стипендията може да бъде разпределена на повече от един кандидат.