Шест проекта ще получат финансиране от фондацията на TELUS International България

03.05.2022 | Новини

Фондация „Обществен борд на TELUS International в България“ избра първите шест проекта, които ще получат финансиране на обща стойност 82 280 лв. за своята реализация. През настоящата 2022 г. фондацията ще разпредели общо 170 000 лв., като втора отворена покана за кандидатстване ще има през есента.

Подкрепените проекти и организации са:

Сдружение „Плевенски обществен фонд Читалища“ с проекта „Отвъд бариерата“

В рамките на проекта ще бъде въведен иновативен подход за личностна промяна и израстване за девойки от възпитателно училище-интернат „Христо Ботев“ по метода „връстници обучават връстници“.

Фондация „Общност в помощ на зависимите“, с. Поповци, община Габрово, на територията на Терапевтичен център „Свети Илия“ с проект „От теб зависи решението!“

С предоставената подкрепа ще бъде създадено микро-социално предприятие за здравословни храни с цел формиране на активен поведенчески модел при зависими чрез трудова терапия и придобиване на нови знания и умения за самостоятелен живот и ресоциализация след излизане от центъра.

Фондация АРТОН-България с проект „Арт-терапия за децата от Клиника по детска онкохематология – Пловдив“

Ще бъде провеждана редовна арт-терапия в помощ на деца с онкохематологични заболявания, в подкрепа на адаптацията им към болничната среда и общото им емоционално и физическо възстановяване. Заниманията ще бъдат на място в отделението, проведени от екип онкопсихолози, арт-терапевти и координатори.

Фондация “Светът на Мария” с проект „Био градско земеделие за младите хора с интелектуални затруднения в Социален парк „Надежда“

Ще бъдат активно ангажирани млади хора с интелектуални затруднения в био градско земеделие и градинарство. В рамките на проекта ще бъдат включени специалисти, които да обучат младежите на градско земеделие; ще се закупят необходимите материали и инструменти и ще се осигури поощрително трудово възнаграждение за младежите.

Фондация „Айвър“ с проект „#HIVisBorderless

Продължаване на животоподдържащата ХИВ терапия за пристигащи в България бежанци е възможно да започне едва след предоставяне на положителен ХИВ тест резултат, направен на българска територия. За тази цел, в рамките на проекта са осигурени 1 100 безплатни първични теста и психологическа помощ за всички засегнати.

СНЦ „Зелени Балкани – Стара Загора“ с проект „Дом за дивите птици“

Ще бъдат поставени десет нови гнездови платформи за ловни соколи в подбрани райони на обитание и ще се стимулира естественото увеличение на броя на застрашените птици чрез създаването на условия за млади двойки соколи, които си търсят дом – да гнездят и отглеждат потомство в България.