Фондация „Нашите недоносени деца“ се присъедини към БДФ

05.07.2022 | Новини

Приветстваме с добре дошли към общността на големите дарители в България фондация „Нашите недоносени деца“. Това е първата неправителствена организация, създадена в подкрепа на българските недоносени деца и техните семейства. 

Организацията е създадена през 2012 г. и се застъпва за правото на всяко новородено, което се нуждае от болнично лечение, да получи качествена и съвременна медицинска грижа, фокусирана върху нуждите на семейството и тяхното право да бъдат до детето си. Тя работи в следните направления:

  • Осигуряване на директна подкрепа за деца и семейства, както по време на болничния престой, така и след изписването.
  • Предоставяне на животоспасяваща апаратура за неонатологичните отделения в страната, отговаряйки на индивидуалните им нужди.
  • Изграждане на семейни стаи в болниците, за да бъдат родителите до своите недоносени деца.
  • Даряване на специални столове за кърмене и кенгуру-грижи в неонатологичните отделения, както и на средства, осигуряващи комфорта и оптималното развитие на бебетата в болницата – плетени играчки, дрешки, покривала за кувьози, гнезда за кувьози.
  • Активно развива услугите на Център за детско развитие „Малки чудеса“, работещ не само с недоносени деца, но и с деца със специални нужди и трудности в развитието. Центърът предлага на едно място комплексна подкрепа, насочена както към развитието на детето от 0 до 7 години, така и към родителите. В него работят широк спектър от специалисти – психолози, логопеди, ерготерапевти, социални работници, консултант по кърмене, педиатри и неонатолози.
  • Работи с институции, имащи отношение към неонаталната грижа, осъществява научни изследвания, проучвания и анализи за качеството на грижата и промотира въвеждането на световно признати практики в грижата за недоносените деца.

За последните три години фондацията е предоставила дарения на обща стойност над 95 000 лв. Само през 2021 г. с нейна подкрепа са изградени 10 къта за кенгуру-грижа в 10 неонатологични отделения в страната. Някои от тях са: ДМСГД Варна; МБАЛ „Д-р Братан Шукеров”, гр. Смолян; МБАЛ “Д-р Тота Венкова”, гр. Габрово и др.

„Опитът през годините и предизвикателствата, пред които бяхме поставени в Ковид-кризата ни показаха, че обединяването и сдружаването са не само ценност, но и истинската сила на гражданското общество. В лицето на БДФ ние виждаме Партньор, с който заедно да променим нагласите, свързани с дарителството в България, виждаме Ментор, който да ни подкрепи в развиването на една професионална и устойчива Организация, виждаме Свързващото звено между различните страни в една обща кауза – частен сектор, институции и НПО.“ – коментираха от фондация „Нашите недоносени деца“.