Подкрепа за бягащи от войната украински граждани в България

18.03.2022 | Актуално, Новини

От началото на войната в Украйна множество компании се обръщат към екипа на Български дарителски форум със запитване за актуална информация относно граждански организации, които оказват подкрепа на търсещи закрила в България украински граждани.

На базата на изградени отношения и предходни успешни партньорства в кризисни ситуации и в отговор на хуманитарната криза, БДФ открива сметка за набиране на дарения от компании, фондации и индивидуални дарители.

Всички дарения, постъпили по сметката, ще бъдат насочени за оказване на хуманитарна помощ на украинските граждани в България, които бягат от войната, както и за дългосрочна подкрепа. Дарения ще се получават и предоставят само по банков път, а решенията ще се взимат регулярно от съвет, в който влизат представители на УС на БДФ и изпълнителният директор на Форума.

Водещ принцип при предоставяне на дарения ще бъде изричната воля на дарителя. При необходимост и наличие на дарителски ресурс, средства ще бъдат предоставени и на граждански организации в обществена полза след постъпила заявка от тяхна страна за конкретни нужди и потребности.

Междувременно БДФ изготвя актуална база данни с НПО, които предоставят социална, здравна и образователна помощ на украински граждани в страната, за да дава бърза и адекватна информация в отговор на дарителски запитвания.