14 проекта получават подкрепа в шестото издание на Vivacom Регионален грант

26.03.2021 | Новини

Дванадесет проекта от общо седем населени места – Силистра, София, Варна, Плевен, с. Шипка, Сливен и Самоков – ще бъдат подкрепени с общо 69 421 лв. в шестото издание на Vivacom Регионален грант. Освен тя още два проекта получават допълнително финансиране от телекома.

Проектите предлагат идеи за развитие на местните общности чрез популяризиране на областите като туристически дестинации, опазване на природата, подкрепа за малки села. Впечатление правят иновативните идеи за борба с домашното и младежкото насилие. Всички инициативи и събития на победителите ще бъдат съобразени с противоепидемичните мерки и изисквания.

В шестото издание на програмата се включиха 281 граждански организации с 319 идеи от 27 области.

Vivacom Регионален грант подпомага безвъзмездно добрите инициативи от българските градове или села. Програмата подкрепя проекти на граждански организации, читалища, училищни настоятелства и настоятелства на детски градини. Регионалният грант не поставя ограничения в сферите, в които се развиват идеите, важно е инициативите да са насочени към промяна, полезна за общността. Програмата се провежда в партньорство с Български център за нестопанско право.

Общата инвестиция на Vivacom в шестте издания на Регионалния грант е над 377 000 лв. Подкрепени са 81 проекта от цялата страна.