В подкрепа на Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество

13.12.2021 | Новини, Становища

БДФ изпрати становище до Никола Минчев, председател на 47-то НС и до Лена Бориславова, председател на временната комисия за изработване на правилник за организацията и дейността на 47-то НС.

Становището изказва подкрепа за запазване на уредбата на работата на Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество и дава предложения за усъвършенстване й.

Предложенията дават възможност гражданите да присъстват на заседанията на комисиите при спазване режима на достъп в НС и реда, установен в комисиите. Предлаганите промени въвеждат изискване предложенията на народните представители, направени между първо и второ четене на
законопроект, да съдържат задължително оценка на въздействие на законодателството.

Повече детайли по предложенията има в самото становище. Ето и пълния му текст.

Снимка: stolica.bg