Фондация „УниКредит“ дарява 30 хил. евро за 4 български проекта за деца

23.04.2021 | Новини

Общо четири български проекта получават финансова подкрепа от фондация „УниКредит“ на обща стойност 30 000 евро. Те бяха избрани сред над 70 кандидатури, които се включиха в инициативата на фондация „УниКредит“ и УниКредит Булбанк „В подкрепа на детството“ (Call for Europe 2020).

Подкрепа за дейността си ще получат:

. „Като в приказките“ на фондация „Джендър Алтернативи“ (ДА) – 10 хил. евро за провеждане на тематични работнилци с деца – жертви на насилие. Чрез тях на децата ще се даде възможност да развият талантите и възможностите си, да преминат по-леко през травмата от преживяното насилие и да засилят своята социална интеграция.

. „Мога сам“ на сдружение „Дете и пространство“ – 10 хил. евро за деца с физически увреждания, които не могат да говорят и да използват ръцете си. Проектът предвижда внедряване в практиката на съвременен високотехнологичен метод за допълваща и алтернативна комуникация, при който чрез движения на очите и насочване на погледа може да се използва специализиран софтуер за комуникация, синтезирана реч, обучение и развитие на когнитивни умения.

. „С катерачески умения към нови постижения“ на фондация „Конкордия България“ – 5 хил. евро за създаване на терапевтична програма за деца в неравностойно положение. Основната цел е чрез изграждане на стена за катерене да се допринесе за справянето с установените взаимносвързани проблеми от умствен, психологичен и моторен характер сред 60 деца в неравностойно положение.

. „Забавно е, лесно е“ на СНЦ морски клуб „Приятели на морето“ – 5 хил. евро. Проектът е насочен към 30 деца с различни здравословни проблеми на възраст от 10 до 15 г. Главна му цел е чрез използване на ресурсите на морето (слънце, горещ пясък и морска вода) да се проведе рехабилитационна програма за подобряване на здравния им статус и психическото им състояние. Методът, който ще бъде използван, е известен като деептерапия (подводна терапия) и включва упражнения и плуване под вода по водолазен способ.