Започна стипендиантската програма „Млади ромски педагози“ в Оряхово

29.03.2021 | Новини

В община Оряхово започна стипендиантската програма „Млади ромски педагози“. Тя се реализира от община Оряхово съвместно със сдружение „Нов път“ и с финансовата подкрепа на фондация „Тръст за социална алтернатива“.

След конкурс, проведен  през октомври 2020 г., комисия класира двама кандидати, които ще получат финансова помощ за подготовка за кандидат-студентски изпити, кандидат-студентски такси и такси за записване в държавни висши училища. Ако те бъдат приети, ще бъдат поети също семестриалните такси за цялото им следване и всички разходи, свързани с допълнителни обучения.

По време на обучението си всяка година бъдещите студенти ще полагат по минимум 100 часа доброволен труд в Центъра за подкрепа за личностно развитие в Оряхово. След завършване на образованието си те се задължават да работят в Центъра в продължение на пет години.