Стипендии подпомагат обучението на студенти от ромски произход

20.09.2021 | Актуално, Новини

Фондация „Тръст за социална алтернатива“, която управлява „Стипендиантска програма за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности“, приема кандидатури за академичната 2021/2022 г. Ще бъдат предоставени 26 стипендии, всяка от които на стойност между 2350 евро и 2650 евро, в зависимост от изучаваната специалност.

Целта на програмата е да допринесе за сформирането на общност от професионалисти в сферата на здравеопазването, която да подпомогне решаването на здравни проблеми в ромската общност. Тя стартира през академичната 2018/2019 г. и ще бъде с продължителност шест години, в които се предвижда разпределение на общ фон от 600 000 евро за около 240 стипендии. Повече за проекта можете да прочетете ТУК.

„Стипендиантска програма за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности“ се управлява от Тръст за социална алтернатива, в рамките на Фонд Активни граждани България.