Тръст за социална алтернатива подкрепя 240 семейства в пандемията

17.02.2021 | Новини

От декември 2020 г.  Тръст за социална алтернатива (ТСА) подпомага семейства с деца до 3 г. за справяне с последиците от COVID-19. Инициативата е в рамките на проект „С грижа от 0 до 3“ и се изпълнява в осем населени места в страната. Обхваща деца от уязвими общности на възраст от 0 до 3 години, техните семейства, както и бременни жени и майки на деца до 3 години от уязими общности.

ТСА предоставя продукти за посрещане на конкретни нужди на над 240 семейства и деца – хранителни пакети за деца, бременни и/или кърмачки; предпазни средства срещу заразата; продукти за всекидневни грижи и лекарства за децата; лекарства за бременните жени. По програмата се заплащат също АГ прегледи на бременни жени и изследвания при установен риск и/или усложнение по време на бременност.

Включените в инициативата семейства ще бъдат подпомагани ежемесечно за период от 4 месеца с до 40 лв. за месец за семейство. Инициативата се изпълнява от осем различни неправителствени организации.