170 000 лв. в подкрепа на местни инициативи от Lidl

23.09.2021 | Актуално, Новини

Четвъртото издание на програмата „Ти и Lidl за по-добър живот“ на Лидл България ще подкрепи социалнозначими проекти в цялата страна с общ фонд от 170 000 лв. Победителите ще бъдат обявени до месец.

Компанията стартира най-голямата си социалноотговорна инициатива през 2017 год. В изминалите три издания са предоставени 545 000 лв. на 73 проекта на граждански организации в следните направления: „Образование“, „Околна среда“, „Култура и историческо наследство“. Част от тях са представени във видео поредица, която разказва за ефекта от осъществяването на програмите върху местните общности.

Сдружение „Общност за демократично образование“ и техният проект „Първо българско царство: хан Тервел“, Клуб „Отворено общество“ – Стара Загора и проектът им „Чудеса в музея на Чудомир“, силистренската Природоматематическа гимназия „Св. Кл. Охридски“ и проектът им „Информатика в роботиката. Път към създаване на изкуствен интелект“, сдружение „Зелени Балкани“ и проектът „Ти и Lidl за по-добър живот на белошипата ветрушка – с. Левка“ са част от инициативите, чиято реализация и резултати можете да проследите в интересната видео поредица.

Програмата „Ти и Lidl за по-добър живот се осъществява в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и БДФ.