Telus International дава още 170 000 лв. в подкрепа на общности, засегнати от COVID-19

23.02.2021 | Новини

Общественият борд на Telus International в България отново кани фондации, сдружения и други юридически лица с нестопанска цел да кандидатстват за финансиране. Набират се проекти, насочени към преодоляване на неблагоприятните последствия, породени от COVID-19.

Те трябва да са за подкрепа на местните общности в областите здравеопазване, образование и околна средаи и да оказват положителен ефект върху значителен брой хора или групи, засегнати от кризата. Друго важно условие е проектите да започнат не по-късно от 15 юни 2021 г.

Тази година Общественият борд отново ще разпредели сред одобрените проекти общо 170 000 лв. Максималната сума за един проект е 15 000 лв. Крайният срок за кандидатстване е 23:59 часа на 5 март (петък) 2021 г.

През 2020 г. Общественият борд на TELUS International Europe в България финансира 14 социалнозначими проекта в подкрепа на общности, пострадали от пандемията. Общият брой на крайните получатели в страната надхвърля 150 000.

Всички детайли и условия за кандидатстване могат да бъдат намерени ТУК.

През 2020 г. Общественият борд на TELUS International в България инвестира в редица социални каузи и проекти в помощ на местните общности приблизително половин милион лева. От своето създаване през 2015 г. до момента той е финансирал 126 проекта на обща стойност близо 1 милион лева.