Telus International в България подкрепи пет нови социалнозначими проекта

01.04.2021 | Новини

Пет социалнозначими проекта в помощ на местните общности ще получат финансиране на обща стойност 67 470 лв. от Обществения борд на Telus International Europe в България.  В рамките на първата за тази година отворена покана за кандидатстване бяха подадени 67 проекта. Включиха се неправителствени организации от 29 общини, които предложиха дейности с обхват в над 50 различни населени места в България, както и с национално покритие чрез идеи за дигитални решения.

Ето кои са подкрепените организации и проекти:

Проектът на  Българската асоциация на хора с онкологични и др. заболявания „Живот“ е насочен към подпомагане на пациенти с рак за преодоляване на негативните последици, причинени от изолацията по времето на COVID-19, както и за своевременно възобновяване на скрининга и консултациите за рискови групи. Сума на финансиране: 14 880 лв.

Фондация „Глас – България“ ще осигури за над 700 младежи от най-уязвимите групи в обществото безопасен достъп до подкрепа и лечение, както и подобрен достъп до здравни грижи. Сума на финансиране: 12 000 лв.

Проектът на фондацията за превенция и подкрепа при свръхзадлъжнялост “Темида“ има за цел да подобри финансовата грамотност и уменията за управление на личните финанси на домакинства, особено тежко засегнати  от пандемичната криза, както и да предотврати свръхзадлъжнялостта при рисковите групи в България. Сума на финансиране: 15 000 лв.

Асоциацията за устойчиви практики “Нашият квартал” ще създаде първата демонстрационна компост-работилница в Чирпан и ще привлече участници от местната общност в трансфера на умения, за да се умножат постигнатите ефекти от първия подобен проект в софийския квартал „Княжево“. Сума на финансиране: 10 770 лв.

Фондацията за биологично земеделие „Биоселена” ще създаде дългосрочна програма за семейства с деца в неравностойно положение на възраст от 14 до 18 години в с. Джурово (1 100 души население). Те ще бъдат ангажирани в занаятчийско производство на шафран и пчеларство, като проектът ще мотивира младежите в селото да завършат своето образование и да създадат устойчиви работни навици. Сума на финансиране: 14 820 лв.

В рамките на 2021 г. Общественият борд на TELUS International Europe в България ще разпредели общо 170 000 лева в подкрепа на местните общности. Следващата покана за кандидатстване ще бъде отворена през есента на тази година.