Теленор България с награда за програмата Open Mind

08.06.2021 | Актуално, Новини

Теленор България спечели награда от Bulgarian Project Management Awards 2021 в категория „Проект за социална и корпоративна отговорност“ със своята дългосрочна програма Open Mind. Тя дава възможност на хора със затруднения да развият своите социални умения и да повишат конкурентоспособността и квалификацията си чрез работа в компанията.

Open Mind е част от цялостната програма за корпоративна социална отговорност на компанията и се провежда шест поредни години. В рамките на досегашните издания към компанията се присъединяват общо 24 участници, които работят в различни дирекции, сред които „Управление на процеси“, „Правни отношения“, „Човешки ресурси“, „Маркетинг“ и др. От всички участници до момента, шестима остават в Теленор България след приключване на участието си в програмата.

През последните три години Теленор организира в допълнение към програмата специални срещи, на които кани представители на бизнеса. Тяхната цел е да обменят опит в реализирането на сходни програми и  да поставят във фокуса на работодателите темата за хората с увреждания и перспективите за създаване на оптимални условия за тяхната трудова реализация и професионална квалификация. Досега в срещите са участвали повече от 60 компании.

През 2020 година Теленор стартира и Open Mind Academy – серия от безплатни онлайн обучения за повишаване на професионалните умения за хора с различни възможности.