Стипендии за изявени ученици от Американска фондация за България

19.10.2021 | Актуално, Новини

Американска фондация за България (АФБ) отвори за кандидатстване стипендиантска програма, която подкрепя ученици с отлични постижения и изявени интереси по математика, природни науки, чужди езици и изкуства, както и стипендиантска програма за ученици, получили медали в международни и балкански олимпиади. Срокът за подаване на документи и за двете програми е 31.10.2021 г.

Кандидатите за стипендии за изявени ученици трябва да са записани в училища, с които Фондацията си партнира по програмата и да бъдат от 9, 10,11 или 12 клас през учебната 2021/2022 г. Те трябва да изпратят нужните документи до ръководството на съответното училище, което прави класация и изпраща до комисията от АФБ списък на петте ученици с най-висок успех, като финалното решение се взима от Фондацията. Стипендиите са за срок от 10 месеца и са на стойност 900 лв., платими на две части през първия и втория срок на съответната учебна година.

Медалисти от олимпиади, които са изрично посочени от АФБ, могат да подават документи за 10-месечни стипендии директно към АФБ на: gro.a1713759500iragl1713759500ubfa@1713759500eciff1713759500o1713759500. Ако състезанието на потенциалните кандидати не присъства в списъка по-горе, ученикът може да кандидатства за стипендия за изявени ученици.

Подробна информация за регламента и необходимите документи за двете стипендиантски програми можете да намерите ТУК.