Стартира конкурсът „Млад Благотворител“

17.11.2021 | Новини

Фондация „Благотворител“ обявява старта на конкурса „Млад Благотворител“. В него ще бъдат избрани шест ученически проекта и те ще бъдат подкрепени за реализация през 2022 г.

Конкурсът важи за ученици от 7. до 12. клас, които имат идея за благотворителна дейност, с която да променят средата, в която живеят.

Конкурсът е в три тематични кръга:

Подкрепа за деца, лишени от родителски грижи или възрастни хора в нужда

Съхраняване на музикалното наследство на България

Екология /опазване и грижа за околната среда/

/Ще бъдат одобрени по два проекта от всеки тематичен кръг/

Финансиране за реализация:

1-во място 1500 лв.

2-ро място 1200 лв.

3-то място 1000 лв.

4-то и 5-то и 6-то място по 800 лв.

Необходимите документи за кандидатстване и повече подробности за конкурса може да откриете на сайта на фондацията.