Партньорствата в дарителството – повече и по-ефективни

03.08.2021 | Новини

Кампания на Български дарителски форум разказва за добавената стойност от партньорството между бизнеса и гражданските организации.

Български дарителски форум стартира кампания Доброто никога не е достатъчно. Основната й цел е да насърчи добрите практики в корпоративното дарителство и да покаже важността на съвместното сътрудничество между компаниите и НПО сектора.

Видео поредица и галерия с изображения в социалните медии ще представят партньорства, които имат своята история и постигнати успехи. Героите в тях разказват за каузите си, за смисъла и ползата от партньорствата в дарителството.

Бизнесът у нас инвестира около 40 млн. лв. всяка година в програми, проекти и инициативи в подкрепа на обществото според последни годишни анализи на дарителството на БДФ (2015 – 2019 г.). Когато го прави умно, отговорно, прозрачно и смело, резултатите се мултиплицират многократно.

Кампанията ще покаже цялата палитра от партньорства във всички важни обществени сфери – от подкрепа за деца и семейства в риск, през помощ за възрастни и самотни хора, инвестиции в култура и образование, екология и зелени идеи. В част от тях Форумът има роля като инициатор на идеята за свързването между организацията и компанията и подпомага процеса по изграждане и популяризиране на партньорствата.

БДФ представлява и подпомага големите дарители в България. Форумът работи системно за подобряването на дарителската среда у нас. Той допринася за изграждането на устойчиви партньорства между дарители и търсещи подкрепа (финансова, експертна, материална, доброволческа).

БДФ благодари на компаниите и организациите, които се включиха в кампанията „Доброто никога не е достатъчно“ със своите партньорства:

А1, Акта Верба, Аурубис България, Билла – България, Бош България, Гайо, ЗК Евроинс, Кауфланд България, КонтурГлобал Марица Изток 3, Лидл България, Обединена българска банка, Пощенска банка, Студио „Историйки“, УниКредит Булбанк, Филип Морис България, AVON България, BNP Paribas, EasyPay, Experian, Fibank, ING Bank, Isobar Commerce, Melon, Paysafe, Progress, SAP Labs България, TELUS International Bulgaria, и

Българска фондация Биоразнообразие, Български фонд за жените, Национална асоциация за приемна грижа, Национална организация на малките хора, сдружение „Бегач“, фондация „Благотворител“, фондация „Дечица“, фондация „Екатерина Каравелова“, фондация „За нашите деца“, фондация „Има начин“, фондация „Искам бебе“, фондация „Нашите недоносени деца“, фондация „Проект Северозапад“, фондация „Промяната“, фондация „Работилница за граждански инициативи“, фондация „Свети Николай Чудотворец“ (Чудната градина), фондация „Светлина за живот“, фондация „Светът на Мария“, сдружение „Самаряни“, фондация „BCause – в помощ на благотворителността“, Animal Rescue, WWF България.  

 


Кампанията се реализира в рамките на проект „Дарителство за промяна“, изпълняван от Български дарителски форум с финансовата подкрепа на фонд „Активни граждани България“ (www.activecitizensfund.bg) по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП). Цялата отговорност за съдържанието се носи от БДФ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Оператора на фонд „Активни граждани България“.