Пощенска банка и Mastercard ще създадат „Зелена класна стая на открито“

19.04.2021 | Новини

Пощенска банка и Mastercard започват съвместен проект за възстановяване и допълване на парковата инфраструктура по туристически маршрут Музей на мечката – м. Дендрариума в Природен парк „Витоша“. В първата фаза на проекта доброволци от двете компании заедно с администрацията на Природен парк „Витоша“ ще създадат „Зелена класна стая на открито“, която ще бъде обособена в непосредствена близост до Музея на мечката. Изграждането на отворен амфитеатрален кът за учене и празненства ще оформи едно креативно пространство, което ще даде възможност за иновативен образователен подход, както и за забавление на различни групи деца.

Вторият етап на проекта ще включва изграждането на свързваща алея между „Зелената класна стая“ и местността Дендрариума, за да могат посетителите да се придвижват безопасно в гората между двата обекта, без да е необходимо това да става по главната пътна артерия.

Реализирането на проекта е част от активната социално отговорна политика на Пощенска банка. Инициативата е в унисон със серията зелени проекти, които банката реализира вече няколко поредни години съвместно с дирекцията на Природен парк „Витоша“.

По данни на Mastercard от проучване в 14 европейски държави пандемията през последната година е довела до по-ангажирано към природните ресурси поведение на потребителите, както и до по-голям интерес към каузи и бизнеси, ангажирани с устойчивото развитие, борбата с климатичните промени и опазването на биоразнообразието. Над 83% от запитаните са потвърдили, че биха се включили лично в акции и дейности с грижа за природата, а 52% заявяват, че след кризата от COVID-19 са обърнали внимание на това как всекидневните им избори влияят на здравето на цялата планета.

Съвместният социално отговорен проект на Пощенска банка и Mastercard предстои да бъде реализиран в рамките на тази и следващата година.