Общите събрания на ЮЛНЦ, проведени онлайн, да бъдат признати от закона

02.09.2021 | Актуално, Новини

За това настоява БДФ в свое становище, изпратено на 1 септември т. г., до народните представители в 46-тото Народно събрание (НС), до ключови комисии в него, както и до Ива Митева – председател на НС .

Така БДФ изразява подкрепа за внесения на 26 август 2021 г. от Цецка Бачкова и група народни представители Законопроект за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

Промените предвиждат възможност заседанията на юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), проведени от разстояние при спазване на изискванията за кворум и осигуряване на пряко и виртуално участие, да бъдат признати от Агенцията по вписвания.

Основен проблем пред ЮЛНЦ през изминалата година на извънредна епидемична обстановка, който създаваше пречки, както при провеждане на нормалната им дейност, така и по отношение на взимане на решение за пререгистрация, е именно отказът от Агенцията по вписвания да признае онлайн заседания на ЮЛНЦ за легитимни.

БДФ изрази активна позиция с искане за подобна промяна в полза на ЮЛНЦ още през изминалата година, но тя не бе взета предвид.

С настоящото становище Форумът призовава народните представители Законопроектът да бъде приет в рамките на настоящото Народно събрание.

Пълният текст на становището.