Образователен лагер за климатичните промени в Рила

19.08.2021 | Актуално, Новини

Тридневен младежки образователен лагер „Климатични промени и високопланинските екосистеми“ организира Българска фондация Биоразнообразие. Той е част от проект “Game On | Don’t let climate change end the game!” и се осъществява в партньорство с Фабрика за идеи, Климатека и парк „Рила“.

Идеята на лагера е да подкрепи младите хора и техните действия, идеи и изследвания по отношение на климатичните промени и тяхното въздействие върху биоразнообразието и обществото. Той се проведе в Национален парк „Рила“, където заедно с експерти от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания на БАН, учени от СУ “Св. Климент Охридски” и ЮЗУ „Неофит Рилски“ бяха посетени х. Скакавица, циркуса на Седемте рилски езера и района на х. Иван Вазов.

Участниците имаха възможност да се запознаят с резултатите от анализи и проучвания на разнообразни теми: влиянието на климатичните промени върху езерата Рибното и Трилистника, чиито площ и биологична активност са пряко свързани с климата и туристическия натиск, геоложкото формиране на ледниковите езера и процесите, които са ги превърнали в това, което са днес, загубата на алпийско биоразнообразие в Рила, бъдещето на ски туризма в България и неговите възможности за диверсификация и модернизация като основен поминък в планинските региони.