Фондация „Елизабет Костова“ набира преводи за Годишната награда „Кръстан Дянков“

06.02.2021 | Новини

Фондация „Елизабет Костова“ обяви тазгодишния си конкурс за наградата на името на Кръстан Дянков. Могат да кандидатстват преводи от английски на български език на съвременни романи с висока литературна стойност. Оригиналът трябва да е издаден след 1980 г., а преводът на български език – между 29 октомври 2019 г. и  31 декември 2020 г.

Наградата „Кръстан Дянков“ е в размер на 3000 лв., осигурени от семейство Нели и Робърт Гипсън.

Могат да номинират издатели, литературни критици, редактори, преводачи, студенти по превод и институции, специализирани в практикуването или оценяването на художествен превод (например: преводачески и писателски съюзи, университетски катедри и др.). Всеки номиниращ има право на не повече от три номинации.

Номиниран преводач може да бъде всеки, чийто превод отговаря на изискванията на наградата, независимо от гражданството на кандидата. Един и същи преводач може да бъде номиниран за повече от един превод.

Номинации се приемат до  17:00 ч. на 15 март 2021 г. на имейл: gb.fk1716275470e@nre1716275470tni1716275470. Тема на съобщението: Награда за превод „Кръстан Дянков“.

Повече за конкурса можете на научите ТУК.