Ежегоден конкурс на фондация „Еврика“ за млад фермер

09.11.2021 | Новини

Право на участие в конкурса имат български граждани, които не са навършили 35 години към 31 декември в годината, за която се присъжда наградата.

Заявките могат да се изпращат до 10-ти декември на адрес: София 1000, бул. „Патриарх Евтимий” 1, ет. 2.

Документите, които са нужни за конкурса, ще откриете на сайта на фондацията.

За справки: 02/981-51-81, 02/981-54-83 и 02/981-37-99, gro.a1721555393kirve1721555393@ecif1721555393fo1721555393.

Конкурсът е съвместно с Асоциация на земеделските производители в България и вестник „Гласът на земеделеца“.