Конкурс за подкрепа на професионалната реализация на уязвими групи

13.10.2021 | Актуално, Новини

Фондация „Тръст за социална алтернатива“ обявява конкурс за инициативи, целящи да подобрят заетостта и да стимулират предприемачеството у хора от икономически уязвимите общности с фокус върху ромите. Със свои проекти могат да кандидатстват граждански организации, а максималния размер на предоставената финансова подкрепа е до 85 000 лв.

Целта на конкурса е да подпомогне интеграцияна на ромите и включването им на пазара на труда, като приоритетни групи са младежите и жените.

Проектните предложения трябва да бъдат изпратени до 31 октомври 2021 г. на gro.a1713254166iragl1713254166ub-as1713254166t@sef1713254166, а одобрените кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

Времева рамка на конкурса:

– Краен срок за подаване на концепции (17:00 часа) – 31 октомври 2021 г.;
– Краен срок за информиране на организациите с одобрени проектни предложения – 10 декември 2021 г.;
– Сключване на договори за финансиране – 31 декември 2021 г.;
– Старт на проектите – 01 януари 2022 г.;
– Край на проектите – 31 август 2023г.

Необходимите насоки, приложения и допълнителна информация можете да намерите ТУК.