Фондация „Биоразнообразие“ обявява конкурс за малки проекти

12.10.2021 | Актуално, Новини

Българска фондация Биоразнообразие отвори КОНКУРС ЗА МАЛКИ ПРОЕКТИ. В него могат да кандидатстват за финансиране до 6 000 лв. граждански организации или асоциации на НПО, които работят преимуществено с младежи и младежки членски организации.

Максималната продължителност на проектите може да е до 10 месеца, а най-ранната дата за старт на дейностите е 25 октомври 2021 г.

Срокът за кандидатстване е 20 октомври 2021 г., а проектите трябва да:

– информират членовете си и младежи на възраст между 18 и 35 г. за климатичните промени и тяхното въздействие върху биологичното разнообразие, социалната справедливост и възможностите за ограничаване на
климатичните промени;

– въвлекат членовете си и младежи на възраст между 18 и 35 г. в реални дейности за намаляване на климатичните промени и смекчаване на ефекта от промените в климата върху биоразнообразието и живота на човека;

– се застъпят за подобряване на политиките за борба с климатичните промени в България, включително в сферата на управлението на природните ресурси, образованието, здравеопазването и човешките права.

Повече за конкурса можете да научите ТУК.