Карол Знание очаква кандидати за годишната докторантска стипендия

17.11.2021 | Новини

Отворен е конкурсът на Фондация Карол Знание  за годишната докторантска стипендия на организацията в размер на 8000 лв. Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области:

 – естествени науки;

 – технически науки;

 – медицински науки.

Срокът за кандидатстване е до 11 декември 2021 г. Журито на конкурса ще селектира кандидатурите и ще покани трима финалисти да презентират в началото на следващата година.

Носител на докторантската стипендия на фондация Карол Знание за 2021 г. е Ния Тошкова, докторант в Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, Българска академия на науките. Тя е и част от екипа на Национален природонаучен музей при БАН, където докторант е Владимир Николов, носител на докторантската стипендия за 2020 г.

Годишната докторантска стипендия на Карол Знание се връчва всяка година от създаването на фондацията през 2018 г. Тя е продължение на връчваната от финансова група Карол стипендия от 2012 г.