Нужни са повече инвестиции в качеството на въздуха

14.09.2021 | Актуално, Новини

По повод 7-ми септември – Международния ден на чистия въздух за синьо небе, фондация Clean Air Fund публикува доклад за глобалното финансиране на проекти за подобряване качеството на въздуха, осигурено както от публични фондове за развитие, така и от частни дарители (The State of Global Air Quality Funding 2021), за периода 2015 – 2020 год. В него организацията апелира за по-големи инвестиции в качеството на въздуха, тъй като обемът и темпът на финансиране в тази посока не съответстват на 153-процентното увеличение на смъртността поради замърсяването на въздуха в страните с ниски и средни доходи през последните 30 години.

Докладът подчертава как финансирането на качеството на въздуха може да защити нашето здраве и да донесе други ползи, смекчавайки изменението на климата и преодолявайки неравенствата. Чрез увеличаване на производителността и осигуряване на устойчив икономически растеж, той може също да осигури „дивидент за чист въздух“.

Финансирането от фондации по проекти за качество на въздуха се е увеличило със 17% до 44,7 милиона долара през 2020 г. Според анализа това възлиза на по-малко от 0,1% от отпускането на безвъзмездни средства като цяло. Анализаторите алармират, че страните в Африка и Латинска Америка, където замърсяването на въздуха ескалира, получават съответно 5% и 10% от средствата, които публични и частни донори инвестират в подобряване качеството на въздуха.