„Инициативата“ търси бъдещите граждански лидери

05.10.2021 | Актуално, Новини

Инициатива за изграждане на бъдещо поколение граждански лидери“ на Фондация „Работилница за граждански инициативи“ е програма, чиято цел е да подкрепи професионалното развитие на млади хора  в гражданския сектор.

До 20 ноември представители на НПО до 35 годишна възраст с опит между 1 и 3 години в сектора могат да изпратят своята кандидатура. Одобрените участници ще повишат капацитета си посредством серия обучения и менторска подкрепа от специалисти в сферата на комуникациите, маркетинга, правото, фъндрейзинга.

Обучителната програма е разделена в четири модула:

– глобални проблеми и местни решения;

– набиране на средства, свързано с мисията на организацията и постигане на финансова устойчивост;

– стратегическа комуникация за промяна в нагласи и преодоляване на конфликти;

– оценка на въздействието и повишаване на желаното въздействие.

Получените знания и практически опит ще помогнат на участниците да работят по-ефективно и да допринасят в по-висока степен за каузата и устойчивостта на организацията, в която работят. Ще бъдат избрани 30 човека, които ще преминат обученията в периода 2021-2023 год.

Указания за кандидатстване и списък с необходими документи можете да намерите ТУК.

Проект „Инициативата за изграждане на бъдещо поколение граждански лидери“ на Фондация „Работилница за гражданки инициативи“ (ФРГИ) се реализира с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014–2021 г., финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

*фото кредит – ФРГИ