Мигрантски разкази с добър край от ФРГИ

28.06.2021 | Актуално, Новини

Фондация „Работилница за граждански инициативи“ е партньор на ПРОЕКТ КЛАРИНЕТ, чиято цел е да повиши осведомеността на гражданите от Европейския съюз относно приноса на мигрантите към обществата на обединена Европа. Добър пример, който илюстрира ефективната интеграционна политика на местно ниво и създаване на възможност за адаптация и реализация на мигрантите у нас, е община Бургас, на чиито практики в тази посока е посветен филмът „Бургас – богатството са хората“.

Филмът разказва за културните традиции и етническата пъстрота на стария пристанищен град, в който от столетия живеят пъстри етнически групи – българи, арменци, евреи, гърци, турци и др. Дългото съжителство е изградило култура на толерантност и е предпоставка за богатата мултикултурална среда, характерна за днешен Бургас, в който дом и работа намират мигранти от Русия, Италия, Великобритания, Сирия и мн. други държави.