Фонд „13 века България“ подкрепя млади творци и учени

13.08.2021 | Актуално, Новини

Националният дарителски фонд „13 века България“ обяви за втори път конкурса за Национална награда „13 века България“ за подкрепа на млади таланти в съвременното изкуство и наука. Нейното финансово измерение е 5 000 лв., които трябва да бъдат използвани за обучение и допълнителна квалификация на победителя.

Кандидатстването е до 31 декември 2021 г., след което членовете на Управителния съвет на НДФ „13 века България“ ще изберат шестима финалисти. Техните имена ще бъдат обявени през януари, 2022 г. , а големият победител – през юни, 2022 г.

За наградата могат да кандидатстват български граждани до 35 години, които имат завършено висше образование в сферата на изкуството и науката. Задължително условие е кандидатите през 2021 да са приети за следдипломна квалификация в акредитирани висши учебни заведения на територията на Европа, без България.

Допълнителна информация за конкурса можете да намерите ТУК.