Фондация „Еврика“ връчи наградите си за 2020 г.

02.02.2021 | Новини

Фондация „Еврика“ връчи традиционните си отличия за 2020 г. за най-добър млад мениджър, изобретател, фермер и за постижения в науката. Кандидатите са излъчени от обществени и стопански организации, научни звена и университети, неправителствени организации и медии, а окончателният избор се извършва от специализирани комисии във всяка област. Ограничителното условие е номинираните да не са по-възрастни от 35 години.

„Млад мениджър“ на 2020 г. е Мирослав Мирославов – основател и изпълнителен директор на софтуерната компания за управление на гъвкави работни пространства OfficeRnD. За последната година, въпреки пандемията от коронавирус, екипът се разраства, а приходите се увеличават с над 70% и надхвърлят 4.8 млн. лв.

Наградата „Еврика“ 2020 за постижения в науката е присъдена на Ана Колева – главен асистент по органична химия във Факултета по химия и фармация на СУ „Св. Кл. Охридски“ и ръководител на упражнения и семинари за различни специалности в Катедрата по органична химия и фармакогнозия. Разработила е цикъл упражнения за няколко нови за факултета курса. Изследвания по дисертационния й труд са довели до изолиране и охарактеризиране на 11 нови неописани в литературата вещества.

„Млад изобретател“ на 2020 г. е Елена Кръчмарова – магистър-инженер от ХТМУ – София, и главен асистент в Института по молекулярна биология „Акад. Румен Цанев“ на БАН. Наградата „Еврика“ се присъжда на Елена Кръчмарова като съавтор на изобретението „Антигама-мутантен протеин срещу ендогенния човешки гама интерферон“, регистрирано като патент в Патентното ведомство на България и като европейски патент от март 2020 г.

Отличието „Млад фермер“ за 2020 г. получи Виктор Гичев. Той е магистър по „Финансов мениджмънт“ и е фермер от три години. Заедно със своя брат, който е ветеринарен лекар, и с помощта на европейски субсидии през 2017 г. изграждат модерна кравеферма в планинското село Боерица, община Ихтиман.  Фирмата обработва 450 дка арендована земя, като основната идея е собствено производство на фуражи. Общата продукция, реализирана през 2020 г., е за 400 хил. лв.

За отлично представяне в конкурса с почетен диплом е наградена Боряна Узунова – предприемач и основател на три активни компании, посветени на елиминирането на отпечатъка от модната индустрия: Kool and Konscious; Impakt_ID; NOLD.