България е в ситуация на екстремна енергийна бедност

29.09.2021 | Актуално, Новини

Хабитат България публикува тревожни данни за това какъв процент от населението успява да осигури достатъчно топлина за своето жилище в сравнение с другите европейски страни. 14,8% от общите разходи в семействата с ниски доходи са за покриване на разходи за енергийни услуги. Организацията работи трайно за осигуряване на механизми за достъп и участие на уязвими групи от обществото в процеса на енергийно обновяване на жилищата.

Според глобалната мрежа от независими експерти OpenExp, три страни от Европейския съюз – България, Унгария и Словакия попадат в категорията на екстремна енергийна бедност по индексът EDEPI, който включва четири показателя:

• разходи за енергийни услуги като процент от общите разходи на домакинствата;
• процент от бедните граждани, които изпитват затруднения да поддържа жилището си топло през зимата;
• процент от хората с ниски доходи, които не могат да охлаждат домовете си през лятото;
• процент от бедните хора, които живеят в проблемни жилища с течащи покриви, влажни стаи или недобре уплътнени и гниещи дограми.

Съчетанието на недостатъчни доходи, ниска енергийна ефективност на жилищата и високи енергийни разходи са сред основните причини за пораждането на енергийна бедност. За преодоляване на проблема Хабитат работи в няколко направления:

• Енергийната бедност и достъпа до финансиране на уязвими групи;
• Предимствата на енергийното обновяване на жилищата;
• Необходимостта от въвеждане на минимални стандарти за енергийните характеристики на старите сгради;
• Ползите от законодателството на ЕС за енергийните етикети и екопроектирането.

Повече за мерките, които страната ни трябва да предприеме, за да подобри показателите си в тази посока можете да прочетете ТУК.