ЕК оцени приноса на български граждански организации за защита правата на децата

04.02.2021 | Новини

Заместник-председателят на Европейската комисия (ЕК) по демокрация и демография Дубравка Шуица благодари на българския граждански сектор за неговия ангажимент за насърчаване и защита на правата на децата. „Всички политики на ЕС, които имат въздействие върху децата, трябва да бъдат разработени в съответствие с най-доброто в полза на детето“, се казва в писмо на Шуица до Националната мрежа за децата (НМД). Повод за него е апелът на НМД и още над 70 неправителствени организации за защита на правата на децата в България във връзка с предлаганите от ВМРО промени в Закона за закрила на детето.

На 10 декември 2020 г. голяма група граждански организации в България изпратиха тревожен сигнал до 13 европейски и международни институции по повод атаката срещу правата на децата в предложенията на ВМРО за изменения на Закона за закрила на детето. Грубото погазване на правата на децата и противопоставяне на едни родители срещу други родители нарушава редица международни актове, както и българското законодателство. По предлагания законопроект има вече редица отрицателни становища от Омбудсмана на Република България, Върховния касационен съд, Министерството на правосъдието, УНИЦЕФ, Висшия адвокатски съвет, Държавната агенция за закрила на детето и др.

В писмото на Дубравка Шуица се посочва необходимостта от цялостен и интегриран подход към закрилата на децата, за да се гарантира, че системите отговарят на нуждите на всички деца: „През 2021 г. Европейската комисия ще приеме Стратегия на ЕС за правата на детето, която да насърчи държавите-членки на ЕС да приемат или засилят стратегиите си и да фокусират политиките за правата на детето, ще предложи действия за укрепване на интегрираните системи за закрила на детето в рамките на Европейския съюз.“ България вече втора поредна година няма Стратегия за детето, която беше оттеглена от министър-председателя Бойко Борисов вследствие на дезинформация и пропагандни атаки от страна на ВМРО и религиозни организации в страната.

Изпратеното писмо до европейските и международните институции може да се види ТУК.

Писмото от г-жа Дубравка Шуица до НМД можете да прочете ТУК.