Добрите НПО партньори – как ги разпознаваме

11.10.2021 | Актуално, Новини

На 8-ми октомври се състоя третата среща от инициативата „БДФ зона за споделяне”, която дава възможност на компании и организации – част от Форума, да обменят знания и практики по теми, важни в работата им и дарителската им дейност.

Срещата беше на тема „Добрите НПО партньори – как ги разпознаваме?“. В нея взеха участие Елица Баракова, фондация „BCause“, Илияна Николова, ФРГИ, Гергана Димитрова, Кауфланд България, Ивайло Георгиев, Аурубис България. Те дадоха различни отговори на въпроси като: има ли ключ към успешни партньорства, какво трябва да знае едно НПО, когато търси компания за партньор, на какво държи компанията, когато избира партньорска организация и др.

Какво може да направи НПО когато иска да привлече конкретна компания за своята кауза:

– Запознайте се предварително с политиката на компанията и сферите, които тя подкрепя;
– Проучете и предишни подкрепени от тях проекти (сайт на компанията, новини и т.н);
– Поддържайте актуален сайта си и другите комуникационни канали, които използвате;
– По-лесно може да се зароди партньорство между НПО и компания там, където се е зародил проблемът – потърсете естествени партньори на регионално ниво, ако сте местна организация;
– Всяка компания има обичаен ритъм на планиране на дейности и бюджети. Проучете кога това се случва в компанията, чието партньорство търсите, за да изпратите предложението си навреме, преди да е завършил този процес. Така ще имате по-голям шанс и при интерес от страна на компанията ще има възможност за заделяне на ресурс;
– Обяснете ясно и кратко какво правите, какъв е проблемът, който искате да решите, защо е важен и за компанията и какво решение предлагате вие; изложете ясно очакванията си;
– Постарайте се предложението да бъде добре оформено, без грешки, с обосновка на проблема и адекватност на предложеното от вас решение;
– Когато стартирате партньорството, бъдете гъвкави и способни да променяте аспекти от предложението в движение, но и категорични по отношение на важните за вас неща.

Какво може да направи компанията, която търси НПО партньор за своите дарителски проекти и нициативи:

– Проучете предварително НПО-то, което потенциално избирате за свой партньор (легитимност, онлайн присъствие, юридически статус, мнение на други ваши колеги и партньори, финансова отчетност, реализирани проекти).
– Потърсете пресечна точка между каузата на организацията и политиките за CSR устойчивост на компанията – така ще видите потенциала на партньорството.
– Помислете за ресурсите, които може да отделите в партньорството (финансови, материални, експертна подкрепа, доброволен труд на служителите, дарителство по ведомост и др.).
– Ако искате за партньор малко, местно НПО, но „симпатично“ в дейностите и мисията си, инвестирайте в развитие на капацитета му (организационен, комуникационен, защо не – и финансов);
Важно и за двете страни:
Партньорството не е просто даване на пари като еднократен жест. То е споделена визия за даден проблем и обединяване на ресурси и действия за неговото преодоляване. Чрез съвместната работа, преминаването през препятствията и споделените успехи партньорите израстват, приближават се един към друг, увеличават своята ефективност , развиват умение как да превърнат комбинацията от ресурси, които имат, в работеща система. Нужен е взаимен процес на натрупване на знание и опит, на уважение и зачитане на страните, на съвпадане на етични принципи. Ключови за успеха му остават и фактори, които определят базисните човешки отношения – доверието, етичността, разбирането, симпатията.