Включете се в майските ДНИ НА ДОБРИ ДЕЛА

20.05.2021 | Новини

Традиционно последната седмица на м. май фондация „Лале“ отправя покана за участие в ДНИТЕ НА ДОБРИ ДЕЛА. Те включват разнообразни доброволчески инициативи на местни организации и групи, които са в отговор на местни нужди.

За да бъдат част от инициативата, дейностите трябва да са реализирани в периода между 25 и 31 май 2021 год. Организаторите (НПО, компании, училища, читалища, библиотеки, детски градини и т.н.) могат да кандидатстват за финансова подкрепа към фондацията, която тази година ще финансира 100 инициативи с до 100 лв. Разработени са и съвети за планиране, реализиране и комуникация на дарителски инициативи, чиято цел е да подпомогнат организаторите да осъществят своите доброволчески идеи по най-ефективен начин.