„КонтурГлобал Марица Изток 3“ дари на здравната система над 350 000 лв. за година

08.04.2021 | Новини

През последната година ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ дари повече от 350 000 лв. в полза на медицински и здравни заведения в региона на Стара Загора и Гълъбово, където се намира топлоелектрическата централа. Основната цел беше подпомагането на местните общности и болнични институции и подобряването на ефективността на здравните работници в борбата срещу епидемията от COVID-19.

От началото на пандемията ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ направи три дарения на общинската болница в гр. Гълъбово. Бяха доставени важна апаратура и консумативи за лечение – мултипараметрични монитори за интензивна грижа, мобилен рентген за графии на бял дроб, лични предпазни средства, дезинфектанти и бързи тестове. В началото на 2021 г. централата осигури спешен ремонт на стойност над 55 000 лв. и на системата за подаване на кислород в лечебното заведение. През пролетта на 2020 г. компанията подкрепи фонд „Обединени срещу COVID-19“ със 100 000 лв. Част от събраните от Фонда над 1 млн. лв. се разпределиха в подкрепа на общински болници и медицински центрове в област Стара Загора.

„Измина повече от година на трудни предизвикателства, в които българските болници положиха огромни усилия и грижи за своите пациенти. Още в началото на пандемията решихме, че не можем да бъдем безпристрастни зрители на случващото се. Променихме в движение стратегията си за социални инвестиции, за да бъдем полезни за тези, които водят битка със заразата на първа линия“, каза Надя Синигерска–Бохорова, мениджър „Корпоративна социална отговорност и устойчиво развитие“ в ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“.

За да гарантира устойчивата работа на централата в период на повишен риск и да даде своя принос за облекчаването на здравната система, ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ инвестира повече от 800 000 лв. за да подсигури в максимална степен здравето на служителите си и подизпълнителите.