БФЖ ще инвестира в капацитета на организациите за женски права

28.09.2021 | Актуално, Новини

До 10 октомври НПО, които работят за защита на женските права, могат да кандидатстват в Конкурс за организационните и административни нужди на организации на Български фонд за жените. Конкурсът ще предостави средства на организациите, за да подобри тяхната финансова устойчивост и капацитет.

Общата стойност на проекта е 200 000 лв., които ще бъдат разпределени между одобрените кандидати след решение на Настоятелството на БФЖ. Размерът на финансиране на една организация може да бъде до 40 000 лв.

Кандидатстването ще протече на няколко етапа: попълване на формуляр за кандидатстване, разписване на концепция и бюджет (само за преминалите първоначалното одобрение и със съдействието на екипа на БФЖ), среща с кандидатите, финално разглеждане и избор на одобрените кандидати от Настоятелството на БФЖ. Български фонд за жените ще публикува информация за одобрените за втория кръг организации на страницата на фондацията и ще се свърже директно с тях.

Конкурсът се осъществява с финансовата подкрепа и доверие на Mama Cash, Sigrid Rausing Trust, OSF и корпоративни донори.