Фондацията на TELUS International в България ще подкрепи проекти в полза на местните общности

07.10.2021 | Актуално, Новини

Фондацията на TELUS International в България кани фондации, сдружения и други юридически лица с нестопанска цел да кандидатстват за финансиране на социалнозначими проекти, в подкрепа на местните общности. Финансират се проекти в областите здравеопазване, образование и околна среда.

Крайният срок за кандидатстване е 23:59 часа на 27 октомври (сряда) 2021 г. Сумата, която ще бъде разпределена, е на обща стойност 102 530 лв.

От месец юни тази година, съставът на членовете на Обществения борд, които класират проекти за финансиране от фондацията, е с обновен състав поради изтичане мандатът на някои от тях. Председател на журито е Красимира Величкова, изпълнителен директор от 2008 г. на Български дарителски форум (БДФ) – сдружението на дарителски организации в страната, включващо над 50 фондации и корпоративни дарители. Новите членове включват: Елица Баракова е изпълнителен директор на фондация BCause, Ния Тошкова е докторант в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания и работи в Националния природонаучен музей при БАН и Веселин Димитров, редакционен директор на Forbes България. В журито влизат също Ксавие Марсенак, заместник-председател на Борда на директорите на TELUS International Europe, Кристина Иванова, директор за България и вицепрезидент „Операции“ за България и Турция в TELUS International, Надя Шабани, директор на Български център за нестопанско право, Стефания Дунчева, HR директор на TELUS International Europe, Камен Кръстанов, независим експерт в областта на екологията и опазването на околната среда.

Повече информация можете да намерите ТУК.