Фондация „Лъчезар Цоцорков“ инвестира над 336 000 лв. в образователни проекти

16.02.2021 | Новини

Фондация “Лъчезар Цоцорков” финансира 15 проекта в рамките на пилотната фаза на проекта “Социално-емоционално образование” по своята програма “Образование”. Инициативите са в сферата на социално-емоционалното учене и са фокусирани върху ранното детско образование.

Целта на програмата е да се разработи цялостна педагогическа система от доказано работещи методики за изграждане и развитие на социални и емоционални умения при деца на възраст между 3 и 10 години, насочена към подкрепа на учители и родители. Очакваният ефект от прилагането на системата е децата от ранна възраст да се научат да разпознават, разбират и регулират емоциите си ефективно и да подобряват своите психични, поведенчески и академични показатели.

Подкрепените проекти са на: Народно читалище „ФАР-1930“, сдружение „Равновесие“, сдружение „Зона Семейство“, сдружение „Виа Хуманика“, сдружение „Знание“, фондация „Три“, фондация „Партньори-България“, фондация „Багра“, асоциация „Родители“ и ТЕМПО, фондация „Силата на глухите деца“, сдружение за екологично и устойчиво развитие „Гетия Понтика“, сдружение „Свят без граници“, ФИЦЕ-България, фондация „Материка“ и фондация „Фонд за превенция на престъпността ИГА“.

За изпълнението на проектите е отпуснато финансиране от общо над 336 000 лв.

Повече информация за всеки от финансираните проекти можете да видите ТУК.