Фондация „Св. Св. Кирил и Методий“ ще награди учители по химия

16.04.2021 | Новини

Международната фондация „Св. Св. Кирил и Методий“ ще присъди две парични награди на обща стойност 2000 лв. на учители със значителни постижения при откриването и развитието на млади таланти в областта на химията, както и при създаването на подходяща учебна среда за обучение по химия.

За целта Съюзът на химиците в България със съдействието на Министерството на образованието и науката обяви Национален конкурс 2021. В него могат да се включат преподаватели по химия и опазване на околната среда от системата на училищното образование. Участието може да бъде индивидуално или колективно. Учители, които вече са получили тази награда, нямат право на ново участие в конкурса за срок от пет години.

Кандидатурите се представят на на хартиен и на електронен /СD/ носител. Изискват се препоръки, както и оценка на постиженията на кандидата от директора на училището. С целия пакет от изисквани документи можете да се запознаете ТУК.

Предложенията трябва да бъдат изпратени в срок до 21 юни 2021 г. на адрес: Съюз на химиците в България, ул. „Г. Раковски“ № 108, стая 418, тел. 0878796200; 02-9875812; електронна поща: gb.li1695707776am@me1695707776hcnoi1695707776nu-ec1695707776iffo1695707776 или moc.o1695707776ohay@1695707776vehct1695707776yenzv1695707776.