Clean Air Fund: замърсяването на въздуха е сред основните причини за преждевременна смъртност в България

28.05.2021 | Новини

Clean Air Fund финансира международен виртуален семинар за замърсяването на въздуха и здравето в Югоизточна Европа. Той се организира от Health Effects Institute и ще се проведе на 8 и 9 юни тази година.

Тъй като нивата на фини прахови частици (PM2.5) в Югоизточна Европа остават по-високи от тези в Западна Европа от десетилетия, общественият и правителствен интерес към темата се увеличава, а търсенето на данни и доказателства за нивата и тенденциите на замърсяване на въздуха, както и ефектите върху здравето нарастват.

В опит да фокусират дискусиите, свързани с качеството на въздуха и здравето, Институтът за здравни ефекти и негови партньори в страните от Югоизточна Европа организират семинар. Партньор за България е Медицинският университет в Пловдив.

Основните теми ще бъдат свързани с резултатите от последните проучвания върху качеството на въздуха и здравните му аспекти, основните насоки на политиките, в чиито фокус е замърсяването на въздуха и методики, които изучават връзките и използването на данните за неговото влияние.

Семинарът е от интерес за представители на академични и изследователски институти, НПО, здравни организации, правителствени агенции и министерства. Нужна е предварителна регистрация ТУК.

Замърсяването на въздуха е 7-мият водещ рисков фактор за преждевременна смъртност в България. 4% от смъртните случаи в България, които се свързват със замърсяването на въздуха, са сред деца под 5-годишна възраст, а 9% – сред хора над 70-годишна възраст.