„Българска памет“ издаде помагало по история на България

13.04.2021 | Новини

България е съществувала поне 200 години преди 681 г. Това ще научат от новото помагало по история „Моята България“ децата от 5  до 12 клас. Книгата е издадена от фондация „Българска памет“ и издателска група „Просвета“ по идея на председателя на фондацията д-р Милен Врабевски.

Учебното помагало е подготвено от уважавани историци и преподаватели в различни висши учебни заведения – професорите Пламен Павлов, Пламен Митев и Даниел Вачков, доцентите Лизбет Любенова и Веселина Вачкова. Изданието представя  интересни факти за историята на народа ни от праисторическата епоха по българските земи до рухването на тоталитарната система у нас.

Такива са например темите за цивилизацията на траките и тяхната писменост, за разпространението на ранното християнство, за запазения договор от 480 г. между българския цар Божан и източноримския император Зенон.

Освен да се запознаят с научни факти и оригинални исторически извори, читателите на „Моята България“ ще могат да видят много автентични снимки, карти и изображения.