Започна четвъртият Национален литературен конкурс „Албена“

23.01.2021 | Новини

Кметство-Врабево с местното читалище “Христо Ботев – 1911” и фондация „Българска памет“, със съдействието на община Троян и Съюза на българските писатели обявиха четвъртия национален конкурс за разказ, пресъздаващ женски образ в драматични сюжетни обстоятелства.

В конкурса могат да участват с един разказ автори, навършили 18 години, пишещи на български език, като потвърдят авторството на изпратените материали с трите си имена, година на раждане, електронна поща и телефон.

Задължително изискване е конкурсните произведения да не са публикувани предварително и да не превишават четири страници формат А4, размер 14 пункта, с шрифт Times new roman. Творбите се изпращат на електронен адрес gb.vb1709029660a@ane1709029660bla.s1709029660rukno1709029660k1709029660. до 10 юни 2021 г.

Награден фонд от 3000 лв. ще бъде разпределен между петима лауреати, подбрани от жури. Наградените в конкурса разкази ще бъдат публикувани в четвъртото издание на „Антология Албена“.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени през първата седмица на юли 2021 г. на електронните сайтове на Кметство Врабево, на фондация „Българска памет“, както и в други литературни издания.

Допълнителна информация можете да получите на електронен адрес gb.vb1709029660a@ane1709029660bla.s1709029660rukno1709029660k1709029660 или от координатора на конкурса Павел Боржуков на тел. 0884339516.