БФЖ набира участници за програма „Равнопоставеност и климатична справедливост“ 2021

09.04.2021 | Новини

За да даде възможност за участие на хората от местните общности в опазването на планетата, Български фонд за жените (БФЖ) обявява конкурс за участници в Общностна програма „Равнопоставеност и климатична справедливост“.

Програмата има за цел да стимулира гражданската активност в опазването на Земята, да повиши знанията на участниците за пресечните точки между равнопоставеността и климатичната справедливост и да включи местни общности и активисти в усилията за справяне с проблема.

Фокусът е върху работата с местни общности на локално ниво по теми като замърсяване на въздуха, рециклиране, климатични бежанци, обезлесяване, замърсяване на водите и участието на жените в създаването на политики по опазване на природата и овладяване на климатичните промени.

Програмата на БФЖ се състои от две части – теоретична и практическа, като в първия етап участниците ще преминат през обучение, водено от международни и национални експерти. То е насочено към развиване на знания за пресечните точки между равнопоставеността между половете и климатичната справедливост. Това включва и умения за изграждане, организиране и мобилизиране на общности. Във втория етап участниците ще имат възможност да кандидатстват за финансова подкрепа от БФЖ в размер до 1500 лева, с която да активизират своите общности и заедно да изпълнят инициативи за повишаване на информираността, мониторинг, застъпничество или стратегии за участие на техните общности в процесите на вземане на решения на местно и национално ниво по теми, свързани с равнопоставеност и климатична справедливост.

За целите на програмата си БФЖ ще приема общностите като географски, професионални, по интереси или обединени по определен признак (например, местни общности, родители, студенти, хора с увреждания и т.н.). Няма да има значение дали желаещите да се включат представляват “малки” или “големи” общности.

За да се включите в програмата на БФЖ, кандидатствайте за участие в тридневно обучение, посветено на изграждането и организирането на общности, на равнопоставеността и климатичната справедливост. То ще се проведе през юни  2021 година (точните дати ще бъдат допълнително потвърдени с одобрените участниците и съобразени с епидемичната обстановка).

Предимство ще имат кандидати с иницитиви, които приоритетно развиват дейности за подкрепа и овластяване на жените за борба за климатична справедливост.

Кандидатства се чрез попълване на формуляр до 23:59 ч. на 02 май 2021 г.

Повече информация има ТУК.