БФЖ ще финансира 10 идеи за Международния ден на жените – 8 март

21.01.2021 | Новини

Български фонд за жените (БФЖ) обяви конкурс за идейни проекти, посветени на Международния ден на жените – 8 март. Ще бъдат финансирани до 10 проекта с максимален размер на бюджета на всеки от тях до 2000 лева.

Търсят се смели идеи, с които да се отбележат правата и приносът на жените в България и по света и да се даде гласност на съвременните предизвикателства пред жените и момичетата. Няма ограничения за дейностите, които могат да бъдат финансирани. Те могат да бъдат например събития и кампании (онлайн или офлайн), видео, фотографско или аудио съдържание, филмови прожекции/дискусии, изложби и pop-up инсталации, шествия, флашмоби и други дейности, които са свързани тематично с 8 март и политически активизъм, както и с равнопоставеност, недискриминация и права на жените и момичетата. Проектните идеи трябва да бъдат реализирани на 8 март или в рамките на месец март 2021 г.

В конкурса могат да участват организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) в обществена полза, нерегистрирани групи/колективи (чрез фискален спонсор – партньорска организация) и активисти/физически лица. Всяка организация, неформална група или физическо лице могат да участват само с едно проектно предложение.

Кандидатстването е единствено онлайн. Електронният формуляр трябва да бъде попълнен и изпратен до 23:59 ч. на 1 февруари 2021 г.

Конкурсът е в подкрепа на визията на БФЖ за общество, в което няма насилие, дискриминация и неравенства и в което всяко момиче или жена има условия да разгърне своя потенциал.

Повече информация за конкурса има ТУК.